Πρόσκληση για το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα Author Workshop - Transformative Agreement CLC Cyprus and Springer Nature

Ενημερώνεστε ότι ο Springer Nature διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Author Workshop - Transformative Agreement CLC Cyprus and Springer Nature» στο πλαίσιο της καινούριας συμφωνίας μετασχηματισμού (transformative agreement) μεταξύ της Κοινοπραξίας Κυπριακών Βιβλιοθηκών (CLC) και της Springer Nature.

 

Πρόγραμμα:

 

Εθνική Πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις Πρακτικές της Ανοικτής Επιστήμης

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας ενέκρινε την Εθνική Πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις Πρακτικές της Ανοικτής Επιστήμης.